Facebook CPRESS
košík
Nákupní košík:
0 položek za 0 Kč

Aktualita - 01.01.2012

Pravidla soutěže

PRAVIDLA SOUTĚŽE

I.
Pořadatel soutěže

Odstavec 1: Pořadatelem soutěže o knihy z edice Mistrovství a vstupenky na OpenAirFestival Panenský Týnec a knihy z edice Mistrovství nakladatelství Computer Press (dále jen „Soutěž") je společnost Albatros Media a.s., Na Pankráci 30/1618, 140 00 Praha 4, IČO: 28377141, DIČ: CZ28377141 zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14206 (dále jen „Pořadatel").


II.
Termín soutěže a rozsah

Odstavec 1: Soutěž probíhá od 16. 7. 2012 do 26. 7. 2012 včetně, přičemž pro zařazení soutěžních fotografií, je rozhodující termín doručení e-mailu se soutěžní fotografií na marketing@albatrosmedia.cz.
Odstavec 2: Soutěž vč. distribuce výher probíhá na území České republiky.
III.
Podmínky účasti v soutěži

Odstavec 1: Soutěže se může zúčastnit každá fyzická osoba samostatně nebo prostřednictvím svého zákonného zástupce, s trvalým bydlištěm nebo dlouhodobým pobytem na území České republiky, s výjimkou osob dle článku 3. těchto Pravidel, přičemž Soutěžícím je vždy osoba uvedená /specifikovaná/ v zaslaném soutěžním e-mailu.  
Odstavec 2: Pro převzetí, resp. výběr výhry u výherců mladších 18 let, je rozhodující souhlas jejich zákonného zástupce, resp. tito jsou oprávněni si výhru převzít pouze v zastoupení či za účasti zákonného zástupce.
Odstavec 3: Z účasti v soutěži jsou vyloučeni zaměstnanci Pořadatele a společnosti Albatros Media  a.s., a všichni jejich rodinní příslušníci v řadě přímé, jakož i osoby s Pořadatelem či v rámci této Soutěže spolupracující.


IV.
Pravidla soutěže

Odstavec 1: Do soutěže budou zařazeny e-mailové zprávy vč. soutěžních fotografií doručené nejpozději 26. 7. 2012 do 23:59 hod.
Odstavec 2: Opakovaná účast i výhra v Soutěži je dle těchto Pravidel omezena pouze tím, že jeden hráč může vyhrát pouze jednu výhru.


V.
Mechanismus určení výherců v soutěži

Odstavec 1: Výherci soutěže budou určeni a zveřejněni nejpozději do 31. 7. 2012.
Odstavec 2: Výhercem se stává 5 (slovy pět) soutěžící, jejichž soutěžní fotografie budou na základě subjektivního hodnocení zástupců Pořadatele vybrány jako nejlepší po estetické a kompoziční stránce.
Odstavec 3: Z mechanismu platného pro určení výherců Soutěže vyplývá, že určení výherců nebude provedeno náhodným výběrem, resp. loterií či losováním.


VI.
Výhry, jejich výběr a předání

Odstavec 1: Výhrou se pro účely této Soutěže rozumí 1. - 5. místo: 2 x vstupenka na OpenAirFestival Panenský Týnec a 1 x kniha z edice mistrovství z produkce nakladatelství Computer Press dle vlastního výběru.
V rámci této Soutěže bude určeno celkem pět výherců výše specifikovaných výher, které jim budou následně předány, či po tel. dohodě zaslány na smluvenou adresu.
Odstavec 2: Výhry v Soutěži budou výhercům předány po předchozí dohodě se zástupci Pořadatele, nejpozději však do 6. 8. 2012.
Odstavec 3: Pořadatel si vyhrazuje právo na využití nevydaných cen (cen, které nejsou převzaty určenými výherci do 6. 8. 2012) pro své další marketingové či obchodní potřeby.


VII.
Odpovědnost Pořadatele za průběh soutěže

Odstavec 1: Pořadatel Soutěže si vyhrazuje právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech souvisejících s pořádáním Soutěže, a to včetně jejího přerušení, odvolání, předčasného ukončení či úpravy jejích Pravidel, a to i v průběhu Soutěže.
Odstavec 2: Na výhry ze Soutěže neexistuje právní nárok - výhry nelze nárokovat soudní cestou, nárok na výhru nelze převést na jinou osobu. Hodnotu výhry nelze vyplatit v hotovosti.
Odstavec 3: Odesláním e-mailu se soutěžní fotografií dle IV. těchto Pravidel dává každý soutěžící (resp. účastník Soutěže) Pořadateli souhlas ke zpracování osobních údajů, obsažených v soutěžním e-mailu (dále jen „údaje") za účelem navázání kontaktu s účastníkem v průběhu Soutěže, resp. za účelem předání či zaslání ceny, a dále po dobu 5 let od udělení souhlasu pro marketingové účely Pořadatele. Účastí v soutěži poskytuje soutěžící Pořadateli výslovný souhlas s užitím jeho poskytnutého jména, příjmení, adresy, event. obrazového či obrazově-zvukového záznamu osoby soutěžícího ve sdělovacích prostředcích a na webových stránkách Pořadatele. Pořadatel se zavazuje využít případného obrazového či obrazově-zvukového záznamu soutěžícího - výherce - spolu s uvedením jeho jména a příjmení toliko v souvislosti s touto Soutěží, zejména za účelem vyhlášení výherců, současně je soutěžícímu - výherci garantováno, že záznamy nebudou použity v rozporu s obecně závaznými právními předpisy. Soutěžící, který poskytl Pořadateli svoje osobní údaje, má právo na přístup k těmto osobním údajům a další práva dle ust. § 21 zákona číslo 101/2000 Sb., v platném znění, zejména právo obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů se sídlem v Praze v případě, že zjistí, že Pořadatel porušují své zákonné povinnosti, vyplývající z výše uvedeného zákona a právo požadovat opravu, doplnění nebo zlikvidování jím poskytnutých osobních údajů. V případě, bude-li soutěžící požadovat likvidaci jím poskytnutých osobních údajů před vyhlášením výherců soutěže, je Pořadatel oprávněn tohoto soutěžícího ze soutěže vyloučit.


VIII.
Závěrečná ustanovení

Odstavec 1: Pořadatel neodpovídá za úplnost výtažku z těchto Pravidel, který může být ve zkrácené verzi komunikován na propagačních či jiných materiálech v souvislosti se Soutěží. Tato Pravidla jsou považována v rámci Soutěže za jediná úplná a platná.
Odstavec 2: Účast v Soutěži je dobrovolná a soutěžící svojí účastí v soutěži vyjadřuje svůj výslovný souhlas s jejími Pravidly.
Odstavec 3: Úplná a platná pravidla Soutěže jsou po celou dobu trvání Soutěže zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce Pořadatele (www.computerpress.cz) a zároveň uložena v písemné podobě na adrese organizátora soutěže.


V Praze dne 14. 7. 2012

 

PřihlášeníNová registrace
Zaslat zapomenuté heslo
Aktuality
Zelená linka - volejte zdarma

zeleny telefon

linka
Informace a objednávky pro koncové zákazníky

Slevové programy CPress
Naše nakladatelství
Novinky na váš e-mail
Tip týdne

© Albatros Media a.s.

Tento e-shop je určen pro prodej knih koncovým zákazníkům společnosti Albatros Media a.s. a jejích značek BizBooks, Computer Press, CPress a Edika. Neslouží pro prodej knihkupcům a dalším obchodním partnerům společnosti Albatros Media a.s.

Veškeré nabízené akce a slevy platí pouze při objednání v tomto e-shopu.

Vyrobila společnost Nový Web s.r.o.

RSS novinky  Rss novinky

RSS aktuality  Rss aktuality

Souhlasím

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Více informací